dissabte, 10 de novembre de 2007

Paisatges Naturals

Paisatges Naturals:Són aquells que no han estat modificats pels èssers humans.

En la seva intervenció hi han intervingut:
L'aigua que ha desgastat el sòl.Aquest procés s'anomena erosió.
El vent, que ha desgastat les muntanyes.
La temperatura i les precipitacions, que determinen el desenvolupament o l'absènsia de vegetació.
Als paisatges naturals hi podem distingir aquests elements:
El relleu:pot ser muntanyós o pla,...

L'aigua:es troba als rius,als llacs, al mar,... també hi ha llocs on no hi ha aigua.

La vegetació:conjunt de plantes d'un lloc.

La fauna:conjunt d'animals que habiten en un lloc.